jan

jan

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

      "ความทุกข์ของคนประการหนึ่ง
   คือต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตนเองคิด
ขณะที่ตนก็เป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นไม่ได้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น