jan

jan

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

      บาปที่ทำแล้วมันแก้ไม่ได้......
แต่นิสัยชั่วที่เราประพฤติอยู่นั้น มันแก้ไขได้
          ท่านให้แก้กันที่ตรงนี้.......
      "ความทุกข์ของคนประการหนึ่ง
   คือต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตนเองคิด
ขณะที่ตนก็เป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นไม่ได้"
      "บาปเปรียบเหมือนไฟ
        บุญเปรียบเหมือนน้ำ
น้ำเอาไปอาบเวลาไหนก็เย็นเวลานั้น
ไฟไปจับเวลาไหน ก็ร้อนเวลานั้น"
หนีสิ่งใดก็พอหนีได้ หนีบาปกรรมที่ตนเองทำไว้
ยากหลุดพ้น นรกแผดเผาไหม้ใจตลอดกาล
       ยาวนานข้ามชาติภพ..........
ก่อนกระทำความชั่วหรืออกุศลกรรมใดๆก็ตาม
          พึงมีสติและพิจารณา.........

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

"อบอุ่น" ในโลกออนไลน์
 แต่"เดียวดาย"
ในโลกความจริง